Video

Ngàn Thông là đơn vị không chỉ cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện mà chúng tôi còn cho thuê thiết bị hiện đại, chất lượng để khách hàng có thể tổ chức được sự kiện thành công

Một số video những thiết bị chúng tôi cho thuê

Dưới đây là một số video mà chúng tôi quay lại khi cho thuê dịch các thiết bị tổ chức sự kiện để mọi người có thể tham khảo và chọn được dịch vụ thích hợp