Lễ Tổng Kết Và Tốt Nghiệp

Sự kiện lễ tổng kết và tốt nghiệp cho các em học sinh

Dưới đây là một số hình ảnh của sự kiện tổng kết và tốt nghiệp

Đăng bởi skntadmin vào

liên hệ với chúng tôi

Xem thêm